Legislatie si legi despre terenuri

Urmatoarele legi din domeniul imobiliar va sunt prezentate cu titlu informativ. Este posibil ca intre timp aceste legi sa fie modificate sau anulate, partial sau in intregime. Va recomandam ca inainte de orice decizie sa apelati la consultanta juridica de specialitate!
Decret-lege 61/1990 - Vinzarea de locuinte construite din fondurile statului catre populatie
Legea 18/1991 - Fondul funciar
Legea 85/1992 - Vanzarea locuintelor
Legea 112/1995 - Legea caselor nationalizate
Legea 7/1996 - Legea cadastrului si publicitatii imobiliare
Legea 114/1996 - Legea locuintei
Legea 79/1997 - Completarea legii vanzarii locuintelor
Legea 54/1998 - Circulatia juridica a terenurilor
Legea 145/1999 - Completarea legii locuintei
Legea 190/1999 - Legea creditului ipotecar
Legea 1/2000 - Reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole si celor forestiere
Legea 10/2000 - Regimul juridic al unor imobile preluate in mod abuziv in perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989
Hotararea 1275/2000 - Aprobarea normelor metodologice pentru punerea in aplicare a prevederilor legii locuintei
Ordonanta 3/2000 - Organizarea activitatii agentilor imobiliari
Ordonanta rep. 36/2002 - Impozitele si taxele locale
Decizia 333/2002 - Exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 13-32 din O.G. 3/2000 privind organizarea activitatii agentilor imobiliari
Legea 550/2002 - Vanzarea spatiilor comerciale proprietate privata a statului si a celor de prestari servicii, aflate in administrarea consiliilor judetene sau a consiliilor locale, precum si a celor aflate in patrimoniul regiilor autonome
Legea 282/2004 - Protectia dobanditorilor cu privire la unele aspecte ale contractelor ce au ca obiect dobandirea unui drept de folosinta pe durata limitata a unor bunuri imobiliare
Legea 247/2005 - Titlul 1 - Modificarea si completarea Legii nr.10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate in mod abuziv in perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989
Legea 34/2006 - Creditul ipotecar pentru investitii imobiliare
Legea 343/2006 - Modificarea si completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal
Legea nr. 17/2014 - vanzarea-cumpararea terenurilor agricole din extravilan si modificarea Legii nr. 268/2001 - privatizarea societatilor comerciale cu terenuri agricole in proprietatea statului si infiintarea ADS